Contour 2011
PROGRAMMA ROCKVILLE: 14, 15, 16 OKTOBER

Rockville is een gloednieuw festival met rockdocumentaires, concerten en bewegend beeld. Tijdens deze eerste editie staan twee groepen centraal die de gitaarmuziek van de afgelopen 35 jaar bepaald hebben: Sonic Youth en de Ramones.

Alle Rockville-films worden op video ingeleid door Lee Ranaldo van Sonic Youth.
Alvast een voorsmaakje.

Programma:

Vrijdag 14 oktober

20:30 – ‘1991: the year punk broke’

 • Rockville opent met een klepper van formaat: de Belgische dvd-première van de roemruchte tourdocumentaire over Nirvana en Sonic Youth.

22:00 – ‘Joey Ramone’

 • Een documentaire van VPRO over Joey Ramone van de legendarische Ramones.
 • Concert: The Rawönes

Zaterdag 15 oktober

18:00 – De keuze van Lee Ranaldo: ‘One plus One’ (Sympathy for the Devil)

 • Een film van Jean-Luc Godard opgebouwd rond studio-opnames van de Rolling Stones.
  In de kapel van BimSem kan je op donderdag, vrijdag en zondag van 10:00 tot 18:00 en op zaterdag van 10:00 tot 22:00 ook nog ‘Band’ bekijken. Deze film is een hedendaagse interpretatie van ‘One plus One’ door kunstenaar Adam Pendleton.

20:15 – ‘Lemmy’

 • Een documentaire over Motörhead-rockgod Lemmy Kilmister

22:30 – ‘Freaks’

 • Een horrorfilm van Tod Browning uit 1932. De film was een grote inspiratiebron van de Ramones.

Dj-set: Rafke (van de Belgische band Paranoiacs) en Jan Wygers (van Mauro en Creature With The Atom Brain)


Zondag 16 oktober

15:00 – ‘Sound it Out’ (2011)

 • Belgische première van de documentaire van Jeanie Finlay over de laatste onafhankelijke platenwinkels. Meer info op www.sounditoutdoc.com.

Tickets: vrijdag of zaterdag: 10/8 euro, zondag: 5/3,5 euro
Info: www.cultuurcentrum.be of +32 (0)15 29 40 00

Rockville is een project van het Cultuurcentrum Mechelen, het Filmhuis en Contour.

PROGRAMMA FULL HOUSE: 29 OKTOBER

Tijdens het slotweekend van Contour 2011 krijg je op zaterdag 29 oktober nog een extra dosis ‘Sound and Vision’. Het Cultuurcentrum Mechelen organiseert onder de noemer Full House een verrassend totaalprogramma rond het thema van de 5de Biënnale voor Bewegend Beeld. Je kan een avond lang op ontdekkingstocht langs allerhande performances en optredens.

Het Belgisch-Zwitserse trio Intangible States doet iets met gitaar, drum, verhuisdozen en abstracte videobeelden. Stadsartiest Frank Vaganée brengt experimentele jazz met zijn trio en wordt begeleid door striptekenaar Philip Paquet. Het experimentele rockduo I Love Sarah brengt vrienden mee en treedt op als I Love Sarah & Friends.

Ook op het programma:

 • Performancekunstenaar Danny De Vos, die al te zien is in het kunstwerk ‘Bodies’ van Anne-Mie Van Kerckhoven in de kelder van het stationsgebouw Nekkerspoel
 • Gottland (electronica)
 • Dissonant (dans)
 • Aitor Menta (video)
 • Kükl, bekend van RifRaf en de AB (dj)

Cultuurcentrum Mechelen, Minderbroedersgang 5, 20:00
Info en reservaties: www.cultuurcentrum.be of +32 (0)15 29 40 00

DE KEERZIJDE VAN DE MEDAILLE: OUDE STADSFEESTZAAL GESLOTEN

De biënnale voor bewegend beeld staat garant voor een geslaagde dialoog tussen architectuur en hedendaagse kunst in de historische binnenstad van Mechelen. Dat betekent dat de kunstwerken die Contour toont zorgvuldig worden ingebed in de locaties.

Er is helaas een keerzijde aan deze combinatie van kunst en (publieke) ruimtes. De gebouwen zijn geen eigendom van Contour. Soms gaat het om gebouwen die leegstaan of – zoals in het geval van de Oude Stadsfeestzaal – gerenoveerd worden.

Door verbouwingswerken dreigt er in de Oude Stadsfeestzaal asbest vrij te komen. Daarom heeft de stad Mechelen beslist om de zaal te sluiten voor publiek. Dat betekent dat het werk ‘The Painter’s Enemy’ van Edith Dekyndt helaas niet meer getoond kan worden in oktober. Het is jammer genoeg niet mogelijk om voor dit werk, volledig op maat van de Oude Stadsfeestzaal gemaakt, een nieuwe en geschikte locatie te vinden die het werk ten volle tot zijn recht kan doen komen. Het Contourteam betreurt dit voorval ten zeerste.

‘Myodesopsies, [Before Life], songs based on the lyrics of Myodesopsies’, een tweede werk van Dekyndt, is nog te zien in Bleekstraat 7 tot en met 30 oktober.

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat wij vermoeden dat u geïnteresseerd bent in Contour.
Klik hier als u onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen.

 

ROCKVILLE PROGRAMME: 14, 15, 16 OCTOBER

Rockville is a brand-new festival with rock documentaries, concerts and moving image. This first edition centres around two groups who have defined guitar music over the past 35 years: Sonic Youth and the Ramones.

All Rockville films are introduced on video by Lee Ranaldo from Sonic Youth.
A taster.


Programme:


Friday 14 October

20:30 – ‘1991: the year punk broke’

 • Rockville opens with a blast: the Belgian DVD première of the illustrious tour documentary about Nirvana and Sonic Youth.

22:00 – ‘Joey Ramone’

 • A VPRO documentary about Joey Ramone of the legendary Ramones.
 • Concert: The Rawönes


Saturday 15 October

18:00 – Lee Ranaldo's choice: ‘One plus One’ (Sympathy for the Devil)

 • A film by Jean-Luc Godard based on studio recordings by the Rolling Stones.
  In BimSem chapel you can also watch ‘Band’, on Thursday, Friday and Sunday from 10:00 to 18:00 and on Saturday from 10:00 to 22:00. This film is a contemporary interpretation of ‘One plus One’ by the artist Adam Pendleton.

20:15 – ‘Lemmy’

 • A documentary about Motörhead rock god Lemmy Kilmister

22:30 – ‘Freaks’

 • A horror film by Tod Browning from 1932. The film was a major source of inspiration for the Ramones.

DJ set: Rafke (from the Belgian band Paranoiacs) and Jan Wygers (from Mauro en Creature With The Atom Brain)


Sunday 16 October

15:00 – ‘Sound it Out’ (2011)

 • Belgian première of the documentary by Jeanie Finlay about the last independent record shops. More info at www.sounditoutdoc.com.

Tickets: Friday or Saturday: 10/8 euros, Sunday: 5/3.5 euros
Info: www.cultuurcentrum.be or +32 (0)15 29 40 00

This project is a collaboration of the Mechelen Cultural Centre, Filmhuis and Contour.

FULL HOUSE PROGRAMME: 29 OCTOBER

During the closing weekend of Contour 2011 on Saturday 29 October you can enjoy an extra dose of ‘Sound and Vision’. Under the name Full House, the Mechelen Cultural Centre is organising a surprising, full programme around the theme of the 5th Biennial of Moving Image. You can spend an evening of discovery sampling all sorts of performances and acts.

The Belgian-Swiss trio Intangible States goes a little further with guitar, drum, removal boxes and abstract video pictures. City artist Frank Vaganée performs experimental jazz with his trio, and is accompanied by strip cartoonist Philip Paquet. The experimental rock duo I Love Sarah brings along some friends and performs as I Love Sarah & Friends.

Also on the programme:

 • performance artist Danny De Vos, already to be seen in the artwork ‘Bodies’ by Anne-Mie Van Kerckhoven in the basement of the Nekkerspoel railway station building
 • Gottland (electronics)
 • Dissonant (dance)
 • Aitor Menta (video)
 • Kükl, known from RifRaf and the AB (dj)

Mechelen Cultural Centre, Minderbroedersgang 5, 20:00
Info and reservations: www.cultuurcentrum.be or +32 (0)15 29 40 00

THE OTHER SIDE OF THE COIN: OLD FESTIVAL HALL CLOSED

The Biennial of Moving Image guarantees a successful dialogue between architecture and contemporary art in the historical inner city of Mechelen. This means that artworks exhibited by Contour are carefully embedded in the locations.

There is unfortunately another side to this combination of art and (public) spaces. The buildings are not the property of Contour. Sometimes these are empty buildings or – as in the case of the Old Festival Hall – are they being renovated.

The renovation work in the Old Festival Hall means asbestos may be released. This is why Mechelen local authority has decided to close the hall to the public. This means the work ‘The Painter’s Enemy’ by Edith Dekyndt can unfortunately no longer be shown in October. Unfortunately it is not possible to find a new and suitable location for this work made specifically for the Old Festival Hall that would allow the work to fully come into its own. The Contour team greatly regrets this.

‘Myodesopsies, [Before Life], songs based on the lyrics of Myodesopsies’, a second work by Dekyndt, can still be seen at Bleekstraat 7 till 30 October.

 

You receive this newsletter because we think you might be interested in Contour.
If you do not wish to receive our newsletter, please click here.

 

Contour 2011
Contour Mechelen - 5th Biennal of moving image - 5de Biënnale voor bewegend beeld - Mechelen - 20.08.11>16.10.11

 GERRIE SOETAERT PRESS&COMMUNICATION / JORIS KRITIS & JULIE PEETERS / KRIS KIMPE & BRUNO POELAERT / KUNST EN OPBOUWEN / MINDEDDESIGN / MIXX / REALISATIEATELIER ZUIDERVAART / STIJN SWINNEN / VEGAS

GALERIE TRANSIT / BIMSEM / KERKFABRIEK SINT-PIETER-EN-PAUL / LU’S PARAGRAPH / SINT-ROMBOUTSCOLLEGE / SPEELGOEDMUSEUM MECHELEN / VLAAMSE REUMALIGA

EMAF, OSNABRÜCK / INVIDEO, MILAAN / OK CENTER FOR CONTEMPORARY ART, LINZ / VIDÉOFORMES, CLERMONT-FERRAND / WRO ART CENTER, WROCLAW