Contour 2011
OKTOBER ROCKT

De 5de Biënnale voor Bewegend Beeld loopt nog tot en met zondag 30 oktober 2011. Je ontdekt film, video en installatiekunst op verrassende en unieke plekken in de historische binnenstad van Mechelen.

In oktober is er een extra aanbod. Het thema van Contour 2011 is ‘Sound and Vision: Beyond Reason’. Daarom brengen we een stevige portie muziek.

ROCKVILLE
Vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 oktober
Een gloednieuw festival met rockdocumentaires, concerten en bewegend beeld. Mis zeker de Belgische dvd-première niet van ‘1991: The Year Punk Broke’, dé tourdocumentaire over Nirvana en Sonic Youth. Meer details in een volgende nieuwsbrief.
Rockville is een project van Contour, Cultuurcentrum Mechelen en het Filmhuis.
Info en tickets: www.cultuurcentrummechelen.be.

FULL HOUSE - SOUND AND VISION
Zaterdag 29 oktober
Performances en optredens rond het thema van Contour 2011: ‘Sound and Vision’. Een verrassend totaalprogramma met optredens van onder meer Frank Vaganée, Danny De Vos
en I Love Sarah.
Info en tickets: www.cultuurcentrummechelen.be.

Ook nog tot en met zondag 30 oktober.
— De expo ‘TROMPE LE MONDE’ in Galerie Transit (www.transit.be).
— ‘Mechelen rockt. De Contouren’, een expo over de muziekscene in Mechelen (www.cultuurcentrummechelen.be).

EEN DAGJE MECHELEN

Voor een bezoek aan Contour 2011 trek je best een halve dag uit. Die kan je gemakkelijk uitbreiden tot een hele dag in Mechelen. Op www.contour2011.be en in onze bezoekersgids vind je tal van leuke dingen die in de stad te zien of te beleven zijn.

Kijk zeker ook naar Vlaanderen Vakantieland op zaterdag 8 oktober (één, 18:10) of zondag 9 oktober (één, 17:15). Daarin komen Mechelen en Contour 2011 uitgebreid aan bod.

CONTOUR 2011 IN DE PERS

Contour 2011 was al te zien en te horen in Het Journaal (één), in Babel (Klara), De Ochtend (Radio 1) en op Cobra.be. De biënnale krijgt goede cijfers!

Dit schreven kranten en magazines.

Dit is de meest geslaagde editie van Contour, de Mechelse biënnale voor bewegend beeld. …
Je begint onvermijdelijk met een brede glimlach op het gezicht aan deze tentoonstelling van zodra je de trappen van het station Nekkerspoel afdaalt en het geluid en beeld van Dennis Tyfus’ ‘Gargles from Ipanema’ je tegemoetkomen.
– <H>ART

Op Contour, de biënnale voor het bewegende beeld in Mechelen, valt dit jaar een stevige portie rockmuziek te beluisteren. Beeld en klank gaan er verrassende combinaties aan. … De topper van deze Contour is de film ‘Band’ van de Amerikaan Adam Pendleton. … In verbluffende zwart-witbeelden vat Pendleton de magie van de muziek.– De Standaard

Chaque nouvelle halte, on est frappé par l'adéquation parfaite entre le lieu (souvent des salles anciennes abandonnées, remarquablement mises en scène par les artistes) et les œuvres: le film dessiné de Pierre Bismuth dans la pénombre d'une grande salle de spectacle défraîchie, l'installation Band d'Adam Pendleton et le Rotary Psycho-Opticon de Rodney Graham dans l'ancienne salle d'étude de l'ancien Petit séminaire. – Le Soir

Voor zijn versie van Contour, die de titel ‘Sound and vision: Beyond Reason’ meekreeg, zocht Kiendl een groep internationale kunstenaars samen. Bijzonder is dat negen werken speciaal voor Contour gemaakt zijn.Muziek in al zijn vormen, van noise over rockmuziek tot een bijna gewijde stilte, komt aan bod. – Knack

Staged in abandoned breweries, former schoolhouses and other intriguing historical locations, Contour is a quircky, inspiring celebration of film and video. – Flanders Today

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat wij vermoeden dat u geïnteresseerd bent in Contour.
Klik hier als u onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen.

 

OCTOBER ROCKS

The 5th Biennial of Moving Image continues till Sunday 30 October 2011. You can discover film, video and installations in surprising and unique places in the historical inner city of Mechelen.
And October is offering something extra. The theme of Contour 2011 is ‘Sound and Vision: Beyond Reason’. Therefore we are also bringing you a healthy dose of music.

ROCKVILLE
Friday 14, Saturday 15 and Sunday 16 October
A brand-new festival with rock documentaries, concerts and the moving image. Make sure you don't miss the Belgian DVD première of ‘1991: The Year Punk Broke’, the ultimate tour documentary about Nirvana and Sonic Youth. More details coming in a following newsletter.
Rockville is a project from Contour, the Mechelen Cultural Centre and the Filmhuis.
Info and tickets: www.cultuurcentrummechelen.be.

FULL HOUSE - SOUND AND VISION
Saturday 29 October
Performances and acts around the Contour 2011 theme: ‘Sound and Vision’. A surprising and full programme with performances including Frank Vaganée, Danny De Vos
and I Love Sarah.
Info and tickets: www.cultuurcentrummechelen.be.

Also up to and including Sunday 30 October.
— The ‘TROMPE LE MONDE’ exhibition at Galerie Transit (www.transit.be).
— ‘Mechelen rocks. The Contours’, an exhibition about the music scene in Mechelen (www.cultuurcentrummechelen.be).

A DAY OUT IN MECHELEN

You can best allot half a day for a visit to Contour 2011. You can easily turn this into a whole day in Mechelen. At www.contour2011.be and in our visitor’s guide you can find numerous nice things to do and experience in the city.

Make sure you watch Vlaanderen Vakantieland on Saturday 8 October (één, 18:10) or Sunday 9 October (één, 17:15). The programme gives extensive coverage of Mechelen and Contour 2011.

CONTOUR 2011 IN THE PRESS

Contour 2011 has already been featured on the TV news (één), in Babel (Klara), De Ochtend (Radio 1) and on Cobra.be. The biennial is getting high marks!

This was written in the newspapers and magazines.

This is the most successful edition of Contour, the Mechelen biennial of moving image.
… You can't help but start with a wide smile as soon as you walk down the stairs in Nekkerspoel station and meet the sound and image of Dennis Tyfus’ ‘Gargles from Ipanema’.
– <H>ART

There is a healthy dose of rock music to be heard this year at Contour, the biennial of moving image in Mechelen. Here image and sound create surprising combinations. … The highlight of this Contour is the film ‘Band’ by the American Adam Pendleton. … Pendleton catches the magic of music in stunning black and white images. – De Standaard

At every new stop, one is struck by the perfect balance between the location (often abandoned old spaces, remarkably arranged by the artists) and the works of art: the drawings on film by Pierre Bismuth in the half-light of an decaying school theatre, the installation Band by Adam Pendleton and Rodney Graham's Rotary Psycho-Opticon in the old reading room of the Seminary.– Le Soir

For his version of Contour with the title ‘Sound and vision: Beyond Reason’ Kiendl brought together a group of international artists. It is notable that nine works were specially created for Contour. Music in all its forms, from noise to rock music and an almost sacred silence, are presented. – Knack

Staged in abandoned breweries, former schoolhouses and other intriguing historical locations, Contour is a quirky, inspiring celebration of film and video. – Flanders Today

 

You receive this newsletter because we think you might be interested in Contour.
If you do not wish to receive our newsletter, please click here.

 

Contour 2011
Contour Mechelen - 5th Biennal of moving image - 5de Biënnale voor bewegend beeld - Mechelen - 20.08.11>16.10.11

 GERRIE SOETAERT PRESS&COMMUNICATION / JORIS KRITIS & JULIE PEETERS / KRIS KIMPE & BRUNO POELAERT / KUNST EN OPBOUWEN / MINDEDDESIGN / MIXX / REALISATIEATELIER ZUIDERVAART / STIJN SWINNEN / VEGAS

GALERIE TRANSIT / BIMSEM / KERKFABRIEK SINT-PIETER-EN-PAUL / LU’S PARAGRAPH / SINT-ROMBOUTSCOLLEGE / SPEELGOEDMUSEUM MECHELEN / VLAAMSE REUMALIGA

EMAF, OSNABRÜCK / INVIDEO, MILAAN / OK CENTER FOR CONTEMPORARY ART, LINZ / VIDÉOFORMES, CLERMONT-FERRAND / WRO ART CENTER, WROCLAW