NIEUWSBRIEF

UITSCHRIJVEN

NIEUWSBRIEF

INSCHRIJVEN

 

‘Following Elvis Presley's Hands in Jailhouse Rock’ (2011)

16mm-film, 3'15"

Pierre Bismuth, ‘Following Elvis Presley’s Hands in Jailhouse Rock’ (2011). Courtesy Jan Mot, Brussel.

Pierre Bismuth werkt aan een serie ‘Following the…hand…’. Hij projecteert een film op een wand van plexiglas. Ondertussen volgt hij met een zwarte pen nauwgezet de bewegingen die een centrale figuur met één of twee handen maakt. De abstracte tekeningen die daaruit voortkomen zet hij voor dit werk om in 16mm-film. Die projecteert hij als een tekenfilm, in de letterlijke betekenis van het woord. Bismuth volgt de beide handen van Elvis Presley terwijl de zanger in een film het nummer ‘Jailhouse Rock’ brengt (1957). Zo ontstaat een visueel spoor van het fysieke optreden van Elvis. De kunstenaar toont hoe het lichaam van Elvis als communicatiemiddel fungeert.

PIERRE BISMUTH (FRA) °1963

Bismuth formuleert zijn kunstenaarschap als volgt : “Ieder van ons creëert onophoudelijk, door zijn manier van leven en beleven van de werkelijkheid. De enige kwaliteit van de kunstenaar is dat hij zich ervan bewust is en het duidelijk maakt in de context van kunst en met eerbied voor de artistieke conventies die hij onderschrijft”.