NIEUWSBRIEF

UITSCHRIJVEN

NIEUWSBRIEF

INSCHRIJVEN

CONCEPTTEKST CURATOR

SOUND AND VISION: BEYOND REASON

“Werken met geluid maakt mijn hoofd vrij. Dat is altijd zo geweest.” — Anne-Mie Van Kerckhoven

Muziek vormt een essentieel onderdeel van de culturele ervaringen die we samen met anderen beleven. De kracht van rockmuziek kan ons in vervoering brengen en schept de ruimte om de bestaande grenzen van ons voorstellingsvermogen, onze taal en onze zelfbeheersing te overschrijden. De kunstenaars in ‘Sound and Vision: Beyond Reason’ verkennen de raakvlakken tussen muziek, hedendaagse film en video en post-conceptuele kunst. ‘Sound and Vision: Beyond Reason’ wil de autonomie van beeldende kunst, muziek en film verstoren en de aparte identiteiten van de beeldend kunstenaar, musicus en filmmaker ondermijnen. De tentoonstelling is meer dan een oefening in juxtapositie, vertaling of transpositie; ze biedt een complexe matrix aan van geluid, beeld, signalen, lawaai en betekenis.

De structurele componenten van film en video – licht, geluid, beweging en optica – krijgen pas betekenis door middel van het menselijk lichaam en ons bewustzijn. Dat geldt voor alle media. Rockmuzikanten proberen ervaringen te transformeren en het bewustzijn te verruimen (bijvoorbeeld met psychedelische muziek). Daarbij doen ze beroep op al onze zintuigen. Deze muziek is altijd heel lichamelijk geweest; ‘rock-‘n’-rollen’ was een eufemisme voor seks hebben. De mythische belofte van de rockmuziek is die van vrijheid en verzet, en bij uitbreiding, utopie. Malcolm McLaren schrijft in ‘Musical Paintings’ (Zürich, 2009): “Hoe oppervlakkig popmuziek volgens sommigen ook is, ze blijft ons verbazen, in verwarring brengen, en maakt iets los dat heel diep in ons allen zit – de wens om invloed uit te oefenen op de cultuur en, al is het maar voor even, op het leven zelf.”

Kust, muziek en film combineren kennis, emotie en zintuiglijke ervaringen. Deze combinatie kan krachtiger zijn dan de taal van de rede. Het thema van deze biënnale voor bewegend beeld – waarin de architecturale ruimte van de stad een centrale rol speelt – nodigt uit om de stad te bekijken als een sociale ruimte. Het samenspel van geluid een beeld kan leiden tot een nieuw soort bewustzijn van ons lichaam. Het kan op een alternatieve manier communiceren, als een boodschapper van vernieuwende ideeën.